محصولات بازدید شده

مانتو پرزه

پرزه به معنای آهو

سایز ۳۶ تا ۴۶

در سه رنگ سورمه‌ای، آجری و آبی

از مجموعه بهار۹۶

محتواب بسته یک عدد مانتو

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز مانتو پرزه

در سه رنگ آبی ، سورمه‌ای و آجری  (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسدورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۱۰۰۸۸۹۰۳۶۳۶
۱۰۰۹۲۹۴۳۶۳۸
۱۰۰۹۸۱۰۰۳۹۴۰
۱۰۰۱۰۲۱۰۴۳۹۴۲
۱۰۰۱۱۰۱۰۴۴۰۴۴
۱۰۰۱۱۲۱۱۰۴۰۴۶