محصولات بازدید شده

مانتو مخمل ناجه

ناجه به معنای آرزو

سایز ۳۶ تا ۴۶

موجود درسه رنگ مشکی،  آبی و کرم

از مجموعه بهار ۹۶

محتوای بسته یک عدد مانتو

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز مانتو ناجه

در سه رنگ کرم، مشکی و آبی (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسدورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۱۱۰۸۶۸۸۳۴۳۶
۱۱۰۹۲۹۲۳۵۳۸
۱۱۰۹۸۹۶۳۷۴۰
۱۱۰۱۰۰۱۰۰۳۷۴۲
۱۱۰۱۰۲۱۰۲۳۸۴۴
۱۱۰۱۰۸۱۰۶۳۸۴۶