محصولات بازدید شده

مانتو میشیم

میشیم به معنای بنفشه وحشی

سایز ۳۶ تا ۴۶

در سه رنگ زرد ، سبز و آبی

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز مانتومیشیم

در سه رنگ آبی ، سبز و زرد  (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسدورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۱۰۵۹۲۹۴۳۷۳۶
۱۰۵۹۴۹۶۳۸۳۸
۱۰۵۱۰۴۱۰۲۴۰۴۰
۱۰۵۱۰۶۱۰۶۴۰۴۲
۱۰۵۱۱۲۱۰۶۴۰۴۴
۱۰۵۱۱۴۱۰۸۴۱۴۶