محصولات بازدید شده

مانتو ماسو

ماسو به معنای روشنایی ماه

محتوای بسته یک عدد مانتو

سایز

سایز ۳۶ تا۴۶

در سه رنگ یاسی، سبز و کرم

از مجموعه بهار۹۶

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز  مانتو ماسو

در سه رنگ یاسی، سبز و کرم (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسدورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۳۸۴۰
۱۰۰۱۰۴۱۰۲۳۸۴۲
۱۰۰۱۰۶۱۰۶۴۰۴۴
۱۰۰۱۱۲۱۱۰۴۰۴۶