محصولات بازدید شده

بلوز و دامن بهنوش

بهنوش به معنای گوارا

سایز ۳۶ تا ۴۲

محتوای بسته یک عدد بلیز دامن

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز بلیز دامن بهنوش

در دو رنگ سبزآبی و نارنجی  (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد دامندورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۷۵۸۶۸۲۳۴۳۶
۷۵۹۲۸۴۳۵۳۸
۷۵۹۶۸۸۳۶۴۰
۷۵۱۰۰۹۲۳۶۴۲