محصولات بازدید شده

مانتوی روژاوا و دامن لنگی بلند چهارخانه طوسی

محتوی بسته یک عدد مانتوی روژاوا به رنگ و اندازه انتخابی شما و یک عدد دامن لنگی بلند چهارخانه طوسی (فیری سایز)

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز مانتو روژاوا

در دو رنگ کرم و زرشکی  (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسدورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۱۱۰۸۶۹۰۳۶۳۶
۱۱۰۹۴۹۴۳۸۳۸
۱۱۰۹۸۱۰۰۴۰۴۰
۱۱۰۱۰۰۱۰۴۴۱۴۲

راهنمای سایز دامن بلند لنگی

چهارخانه طوسی  (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسسایز
۸۵تک سایز