محصولات بازدید شده

مانتو پینار

پینار به معنای چشمه

محتوای بسته یک عددمانتو

جنس لینن ضخيم

فيري سايز

در سه  رنگ طوسی، کرم و بنفش

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز مانتوپینار

در سه رنگ کرم، طوسی و بنفش (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسدورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۱۱۰۸۶۸۸۳۴۳۶
۱۱۰۹۸۹۶۳۷۴۰