محصولات بازدید شده

مانتو دیلک

دیلک به معنای آرزو است

سایز ۳۶ تا ۴۶

در چهار رنگ سبز، سدری، آبی و یاسی تیره

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز مانتو دیلک

در چهار رنگ سدری، یاسی ، سبز و آبی  (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسدورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۱۰۰۸۶۹۰۳۶۳۶
۱۰۰۸۶۹۲۳۷۳۸
۱۰۰۹۲۹۸۳۸۴۰
۱۰۰۹۶۱۰۰۳۹۴۲
۱۰۰۱۰۰۱۰۶۳۹۴۴
۱۰۰۱۰۴۱۰۸۴۰۴۶