محصولات بازدید شده

مانتو بریا

بریا به معنای کاش

سایز ۳۶ تا ۴۲

محتوای بسته یک عدد مانتو

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

راهنمای سایز مانتو بریا

در دو رنگ مشکی و کرم  (تمامی اندازه‌ها به سانتیمتر است)

قد لباسدورکمرعرض سینه لباسسرشانه سایز
۱۰۵۸۸۹۰۳۶۳۶
۱۰۵۹۲۹۴۳۶۳۸
۱۰۵۱۰۰۹۶۳۷۴۰
۱۰۵۱۰۰۱۰۰۳۸۴۲