انارگل برندی ایرانی است که در زمستان نود و یک شکل گرفته است، و بر آن است تن پوش هایی خلق کند که طرح و بافتشان همسو با فرهنگ ایرانی باشد. برای رسیدن به این مهم انارگل با متخصصان این زمینه همکاری می کند.
طراحان ثنا راد  و صبا راد
عکاس وطراح گرافیک مهدی رحیمی
مدیر فروش مهدی مزروعی


برای تماس با شرکت از ایمیل زیر استفاده کنید:

anargol.clothes [AT] gmail.com

Anargol is an Iranian fashion brand for women renowned for its original, considered design and colors.

Since launching in two thousand twelve , we have opened stores in many cities in Iran with a unique and welcoming air.

Our designers create pieces that are made to last beyond the season.

Designed by Saba Rad, Sana Rad

Photography and Graphics Design: Mehdi Rahimi

Sale Manager: Mehdi Mazrooei